DOM REKOLEKCYJNO - PIELGRZYMKOWY "NAZARET" 


>> FILM PROMOCYJNY <<


1strona 

  Jeśli chcesz – możesz pomóc przez:

- modlitwę i pracę jako wolontariusz

- dobrowolną ofiarę

- tworzenie życzliwej atmosfery wokół tego Dzieła

 

Konto Bankowe:

ING Bank Śląski 65 1050 1230 1000 0024 0716 6533

cel: Potrzeby Kultu Religijnego - Dom Pielgrzyma
 

2 4 1 nazaret EURO donation        2 4 1 nazaret DOLLAR donation 

2strona

3strona

4strona

milosierdzie skrzek

 

2 4 1 nazaret biblia

2 4 1 nazaret 2015 aleja

 2 4 1 nazaret facebook