2 4 2 kalwaria glowna

 "Piekaryś sobie obrała Panno Marya
Jest ozdobą Twoją ta Kalwarya,Góra święta obstrojona
Męka Pańska przedstawionadla grzeszników"
Nieznany autor, Piekary - 1903r.


BRAMA KALWARII OTWARTA JEST W GODZINACH:

Styczeń - Marzec     7.00 - 16.00

Kwiecień - Wrzesień     7.00 - 20.00

Październik - Grudzień    7.00 - 17.00

 
 

>>> PIEKARSKA KALWARIA Z LOTU PTAKA <<<