0 Spowiedź 1

"Spowiedź, zanim stanie się wędrówką człowieka ku Bogu,

jest wpierw wejściem Boga do człowieczego domu".
- św. Jan Paweł II