2 3 spowiedz

"Spowiedź, zanim stanie się wędrówką człowieka ku Bogu,

jest wpierw wejściem Boga do człowieczego domu".
- św. Jan Paweł II

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.