Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej

Spotkania dla rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii świętej odbywają się wg terminów podanych w ogłoszeniach parafialnych. Przygotowaniem dzieci i rodziców zajmuje się ks. Rafał Mucha.

Dzieci wczesnokomunijne

Do wczesnej komunii świętej przystepują dzieci 6-letnie po okresie co najmniej rocznego przygotowania. Zgłoszenia przyjmuje ks. Proboszcz, który weryfikuje zdolność dziecka do udziału w katechizacji. Spotkania przygotowujące do wczesnej Komunii Świętej w każdy czwartek o 16.30 prowadzi boromeuszka, siostra Goretti.

Rodzice dzieci Wczesnokomunijnych

Spotkania z rodzicami dzieci przygotowujących się do wczesnej Komunii św. mają charakter katechezy dla dorosłych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i prowadzi je ks. Proboszcz Władysław Nieszporek.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.