Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie i niespokojne jest moje serce,

dopóki nie spocznie w Tobie...

/św. Augustyn/


Dobrze żyć – to wiele,
dobrze umrzeć – to wszystko...

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.
Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu, by wzrastać w dobru i w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Wspólnota osób modlących się za wstawiennictwem Maryi Patronki Dobrej śmierci za żywych, cierpiących i zmarłych. Formacja przez dzień skupienia, pielgrzymki, rekolekcje i spotkania modlitewne (wg ogłoszeń parafialnych).

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.