Wspólna wędrówka do Jasnogórskiego Sanktuarium nie ogranicza się tylko do kilku dni sierpnia, lecz w naszym wypadku trwa cały rok. Wszyscy, którym bliski jest wizerunek Czarnej Madonny spotykają się w bazylice raz w miesiącu (wg ogłoszeń parafialnych) na wieczornej modlitwie. Jest to okazja, by budować wspólnotę, która nie tylko przemierza wytarty pielgrzymi szlak, ale także razem zbliża się do Boga i umacnia się w drodze przez życie poprzez eucharystię i nieustanne pogłębianie swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Grupa organizuje również tradycyjne spotkanie „popielgrzymkowe” połączone z ogniskiem oraz Apel Jasnogórski w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.