Grupa Przewodników to wolontariusze odpowiednio przygotowani do służby na rzecz Sanktuarium przez oprowadzanie pielgrzymów i opiekę nad muzeum sanktuaryjnym. Podstawowe zadanie przewodników to przekazywanie historii tego miejsca i ukazywanie ciągłości kultu Maryjnego. Z ich posługi może korzystać (grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne) każdy kto zgłosi takie zapotrzebowanie w biurze Centrum Pielgrzymkowego. Kursy dla przewodników są organizowane raz na 5 lat. Spotkania formacyjne dla przewodników odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.45 w centrum pielgrzymkowym.

Odpowiedzialnym za grupę jest ks. proboszcz Krzysztof Fulek.

Bliższe informacje pod numerem telefonu centrum pielgrzymkowego: 519 512 902.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.