Parafialny Zespół Charytatywny im. św. Wincentego à Paulo, jest wspólnotą wolontariuszy, którzy wspierają działania charytatywne i dobroczynne parafii. Członkowie Zespołu uczestniczą w akcjach charytatywnych wyznaczonych przez centralę ogólnopolską lub diecezjalną Caritas. Zespół rozeznaje także zakres potrzeb charytatywnych według wyznaczonych rejonów parafii.

Formacja Zespołu dokonuje się podczas spotkań a także poprzez liturgię. Dopełnieniem formacji jest udział w rekolekcjach i dekanalnych dniach skupienia. Zespół pełni dyżur w dekanalnym punkcie pomocy charytatywnej przy ul. Ks. Popiełuszki. Ma miejsce również współpraca z Parafialną Ochronką Charytatywną prowadzoną przez siostry boromeuszki oraz wolontariuszy.

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.