Czym jest sakrament bierzmowania?

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. W tym sakramencie udziela nam Chrystus swego "Pocieszyciela", Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. Sobór Watykański II poucza nas, że bierzmowani "ściślej wiążą się z Kościołem", dlatego też "jeszcze mocniej związani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?
Bierzmowania udziela ks. Biskup lub delegowany przez Biskupa inny kapłan.

Kto może być świadkiem Sakramentu Bierzmowania?
Zaleca się, by ktoś z rodziców chrzestnych pełnił obowiązki świadka przy bierzmowaniu. Także rodzice lub inny katolik może to uczynić.

W której części Mszy św. ks. Biskup udziela Sakramentu Bierzmowania?
Bierzmowanie odbywa się podczas Mszy Świętej, ma ono miejsce po ewangelii. Najważniejszy moment udzielenia sakramentu to modlitwa ks. Biskupa z wyciągniętymi rękami, za osoby, które będzie bierzmował. Kandydaci pojedynczo podchodzą do ks. Biskupa, który kreśli olejem krzyżma znak krzyża na czole i wymawia przy tym słowa:
(imię),PRZYJMIJ ZNAMIIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany odpowiada: AMEN.

Ks. Biskup dodaje POKÓJ Z TOBĄ.
Po tych obrzędach jest dalej sprawowana Msza Święta.

W jakim terminie w naszej parafii udziela się Sakramentu Bierzmowania?
W naszej parafii Sakramentu Bierzmowania udziela się raz w roku, zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia.

Jak wygląda przygotowanie do sakramentu bierzmowania?
Przygotowanie kandydatów prowadzone jest na dwóch płaszczyznach: w szkole na lekcjach religii i przy parafii. Zasadnicze rysy przygotowania kandydatów to:

- spotkania w małych grupach z animatorami
- cotygodniowa niedzielna eucharystia i comiesięczna spowiedź
- uczestnictwo w Mszach pierwszopiątkowych dla młodzieży o godz. 19.00
- udział w dodatkowych inicjatywach parafialnych (adoracje, roraty, droga krzyżowa, różaniec itp.)

Z ramienia księdza Proboszcza za przygotowanie młodzieży do bierzmowania odpowiada ks. Mariusz Staś.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.