Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Helena Gorzędowska

12.01.1937

22.02.2019

Józefa Grodzińska

08.12.1907

31.12.1997

Eugeniusz Gorzędowski

28.09.1935

21.08.2021

12.01.1937

08.12.1907

28.09.1935

22.02.2019

31.12.1997

21.08.2021

Bazyli Filik

10.12.1921

19.05.1989

Wanda Filik

26.10.1924

27.02.2010

10.12.1921

26.10.1924

19.05.1989

27.02.2010

Franciszek Adamczyk

21.01.1922

25.07.1989

Kunegunda Adamczyk

03.03.1928

10.10.2001

21.01.1922

03.03.1928

25.07.1989

10.10.2001

Zygmunt Zadęcki

12.03.1918

15.08.1989

Natalia Zadęcka

23.04.1922

18.03.2013

12.03.1918

23.04.1922

15.08.1989

18.03.2013

Jendrzej Ks. Schwider

1908

Ludwig Ks. Godziek

1911

Paweł Ks. Zielonkowski

15.11.1859

13.04.1912

Robert Ks. Seweryn

1942

Szczepan Ks. Smarzych

25.12.1903

1982

Jan Ks. Bizoń

21.04.1904

20.06.1982

Konrad Ks. Wolny

1986

Władysław Ks. Student

10.04.1931

16.12.2007

Wawrzyniec Ks. Pucher

02.07.1875

19.10.1941

-

-

15.11.1859

-

25.12.1903

21.04.1904

-

10.04.1931

02.07.1875

1908

1911

13.04.1912

1942

1982

20.06.1982

1986

16.12.2007

19.10.1941

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Gorzędowska Helena

12.01.1937

22.02.2019

Grodzińska Józefa

08.12.1907

31.12.1997

Gorzędowski Eugeniusz

28.09.1935

21.08.2021

Data urodzenia:

12.01.1937

08.12.1907

28.09.1935

Data śmierci:

22.02.2019

31.12.1997

21.08.2021

Status:
Pochowany:

Filik Bazyli

10.12.1921

19.05.1989

Filik Wanda

26.10.1924

27.02.2010

Data urodzenia:

10.12.1921

26.10.1924

Data śmierci:

19.05.1989

27.02.2010

Status:
Pochowany:

Adamczyk Franciszek

21.01.1922

25.07.1989

Adamczyk Kunegunda

03.03.1928

10.10.2001

Data urodzenia:

21.01.1922

03.03.1928

Data śmierci:

25.07.1989

10.10.2001

Status:
Pochowany:

Zadęcki Zygmunt

12.03.1918

15.08.1989

Zadęcka Natalia

23.04.1922

18.03.2013

Data urodzenia:

12.03.1918

23.04.1922

Data śmierci:

15.08.1989

18.03.2013

Status:
Pochowany:

Ks. Schwider Jendrzej

1908

Ks. Godziek Ludwig

1911

Ks. Zielonkowski Paweł

15.11.1859

13.04.1912

Ks. Seweryn Robert

1942

Ks. Smarzych Szczepan

25.12.1903

1982

Ks. Bizoń Jan

21.04.1904

20.06.1982

Ks. Wolny Konrad

1986

Ks. Student Władysław

10.04.1931

16.12.2007

Ks. Pucher Wawrzyniec

02.07.1875

19.10.1941

Data urodzenia:

15.11.1859

25.12.1903

21.04.1904

10.04.1931

02.07.1875

Data śmierci:

1908

1911

13.04.1912

1942

1982

20.06.1982

1986

16.12.2007

19.10.1941

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 7.