Witamy na stronie internetowej Bazyliki Piekarskiej.

Wydarzenia

 

Wieczory Maryjne (13.11, 13.12.2019, 13.01, 13.02, 13.03 i 13.04.2020.)

 

18.00: Eucharystia, rozważanie, różaniec z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

i tzw. błogosławieństwo lourdzkie Najświętszym Sakramentem.

 


Pierwsze soboty miesiąca

17.00 - Różaniec wynagradzający ku czci Niepokalanego Serca N. M. P. i 15-minutowa medytacja nad tajemnicami różańcowymi;

18.00 - Msza św. z komunią wynagradzającą.

 

*********************

 

WYNAGRODZENIE SKŁADANE NIEPOKALANEMU SERCU N. M. P.

 

WIELKA OBIETNICA

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, a 10. grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem Jezus i pokazała jej cierniami otoczone serce.

 

Dzieciątko powiedziało:

„Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.”

 

Maryja powiedziała:

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.”

 

 

DLACZEGO PIĘĆ PIERWSZYCH SOBÓT WYNAGRADZAJĄCYCH?

 

„Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

- Grzechy przeciw Niepokalanemu Poczęciu N. M. P.;

- Grzechy przeciw Jej Dziewictwu;

- Grzechy przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu;

- Grzechy, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Matki Bożej;

- Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.”

 

WARUNKI WYPEŁNIENIA TEGO NABOŻEŃSTWA:

 

1 - Spowiedź wynagradzająca.

2 - Komunia wynagradzająca.

3 - Różaniec wynagradzający.

4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi.


***************************

 

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU N. M. P.

 

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje.  Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko! 

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ RODZINY NIEPOKALANEMU SERCU N. M. P.

 

Maryjo, nasza rodzina poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć.  Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, i naszą pracą.  Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności.  Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.  

Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił.  Spraw, aby nasze ognisko rodzinne stało się drugim domem nazaretańskim. Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem.  Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami świętymi. Bądź Arką zbawienia dla tej rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen.

 

ODNOWIENIE POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU N. M. P.

 

Matko Niepokalana, całą naszą ufność pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, ·w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. Posłuszni Twojej woli i poleceniom Ojca Świętego, poświęciliśmy się Tobie wszyscy razem. Obecnie, odnawiamy uroczyście to nasze poświęcenie Twemu Niepokalanemu Sercu.

O przedobra Matko!  Niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach!  O Maryjo, broń czystości obyczajów, osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności, ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością.  Twemu Sercu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym, na drogach życia błądzących, grzesznych, strzeż ich o Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią dla sierot i ubogich.  Z miłości dla Twego Serca chcemy spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusowego, żyć wedle przykazań Bożych, według nauki Chrystusa ·i Kościoła.  Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją Chlebem Życia.

Pomóż nam o Maryjo wykonać te postanowienia, przyjmij to nasze poświęcenie, wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego i rodzinnego.  Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen.


Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu


Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej - Kalendarium


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 7.