Cmentarz i pogrzeby

 

Cmentarz parafialny mieści się przy ul. Kalwaryjskiej.

 

Przedłużenia opłaty za miejsce na cmentarzu należy dokonać po upływie 20 lat od pochówku. Rezerwacja miejsca następuje wówczas na kolejne 5 lub 10 lat.

 

 

Aktualna elektroniczna wersja cmentarza jest dostępna pod adresem:

E-CMENTARZ

 

Wątpliwości związane z przedłużeniem opłat cmentarnych należy wyjaśniać

z kancelarią parafialną w godzinach jej urzędowania (poniedziałek - piątek, godz. 15.00-17.00)

tel. 32 287 22 70

 

 

 

 

 

 

Dwa razy w ciągu roku w kaplicy usytuowanej w centrum cmentarza sprawowana jest Msza święta w intencji zmarłych spoczywających na cmentarzu:

 

13.09. - o godz. 17.00

 

02.11. - o godz. 16.00

 

 

Pogrzeby

 

Życie każdego człowieka kończy się śmiercią. Śmierć przychodzi niespodziewanie, niejednokrotnie zabiera człowieka w pełni sił, dosięga dorosłych i dzieci. Pozostający przy życiu tracą kogoś bliskiego, jest to trudna chwila dla każdego. W tym momencie czasem nie wiadomo co począć. Są osoby, które po śmierci bliskiego idą do kapłana prosząc o sakrament chorych dla zmarłego. W tej sytuacji sakrament chorych jest bezcelowy, sakramenty są bowiem dla żywych, a nie dla umarłych.

 

W jakiej kolejności załatwiamy sprawy pogrzebu?

 

  • Po śmierci bliskiej nam osoby w pierwszej kolejności kierujemy się do lekarza po Kartę Zgonu, z którą następnie udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, by uzyskać Akt Zgonu. W urzędzie należy ponadto przedstawić dowód osobisty zmarłej/zmarłego.Akt Zgonu i Karta Zgonu to dokumenty, na podstawie których strona kościelna może dokonać pochówku. 
  • W dalszej kolejności udajemy się do kancelarii parafialnej, gdzie przedstawiamy Akt Zgonu i Kartę Zgonu oraz ustalamy datę i godzinę pogrzebu. Dalej kierujemy się do grabarza, któremu przekazujemy z kancelarii parafialnej pisemną informację dotyczącą daty i godziny pogrzebu. Zarządca cmentarza wyznacza miejsce pochówku. W przypadku pochówku na miejscu już użytkowanym, należy okazać pokwitowanie potwierdzające jego rezerwację.

 

Koszt pogrzebu to dobrowolna ofiara na cele parafii, opłata za rezerwację miejsca cmentarnego (składana w kancelarii) oraz koszt przygotowania miejsca do pogrzebu (opłatę należy uiścić u zarządcy cmentarza).

 

Należy pamiętać, że termin pogrzebu należy wpierw ustalić z parafią, a następnie przekazać tę informację do zakładu pogrzebowego, nie odwrotnie.

 

Jeśli pogrzeb ma odbyć się poza parafią, na terenie której mieszkała zmarła osoba, wówczas przy załatwianiu formalności do kancelarii należy przedstawić pisemny przekaz, czyli zgodę na pochówek poza parafią macierzystą. Dokument ten wystawia parafia, na terenie której zmarła osoba zamieszkiwała przed śmiercią.

 

Forma pogrzebu
W naszej parafii pogrzeby rozpoczynamy od wspólnej modlitwy pod przewodnictwem kapłana w kaplicy św. Rafała na Rajskim Placu. Stamtąd wyrusza kondukt pogrzebowy do kościoła. Po zakończeniu mszy pogrzebowej formuje się procesja na cmentarz. Forma ta dotyczy zarówno pogrzebów z trumną, jak i z urną (szczegóły poniżej).

 

Drugą formą pogrzebu jest pochówek rozpoczynający się bezpośrednio na cmentarzu. Po odmówieniu przez kapłana modlitw w kaplicy cmentarnej, następuje procesyjne odprowadzenie zmarłego/zmarłej do grobu. Tam udziela się zebranym błogosławieństwa. Przy wyborze tej formy pogrzebu Msza święta w intencji zmarłego może być odprawiona w dniu pogrzebu, bądź w innym terminie.

 

Kiedy korzysta się z drugiej formy pogrzebu?
Z drugiej formy pogrzebu korzysta się, jeżeli zmarły wyraził wolę, by jego ciała nie wprowadzać do kościoła lub jeżeli było powszechnie wiadomo, iż żył w grzechu ciężkim, był zgorszeniem dla innych i nie dokonał aktu skruchy. Są to bardzo trudne sytuacje tak dla rodziny, jak i kapłana, wymagające wielkiej delikatności i ostrożności. Jeżeli jednak zmarły nie chciał mieć nic wspólnego z Kościołem i nie żył zgodnie z wiarą, należy uszanować jego decyzję i zaniechać wprowadzania ciała do kościoła. Nie powinna tego robić ani rodzina, ani kapłan. Nie zmienia to faktu, iż należy modlić się za zmarłego, stąd możliwość zamówienia mszy świętej jest jak najbardziej uzasadniona. Bez względu na okoliczności towarzyszące formie pogrzebu, nikomu kto został ochrzczony nie odmawia się modlitwy i obecności kapłana przy złożeniu jego ciała do grobu.
Jeżeli zaistniałaby sytuacja, iż ktoś żył w grzechu ciężkim, było to powszechnie wiadomo, a przed śmiercią dokonał aktu skruchy, skorzystał z sakramentu pokuty można korzystać z pierwszej formy pogrzebu.

 

Pogrzeb z urną

Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie. Obrzęd sprawowany jest przy udziale najbliższej rodziny, bez zewnętrznej okazałości.

 

Jeśli jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpasterskie lub powody natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe można sprawować nad samą urną. Może to mieć na przykład miejsce wtedy, gdy czyjaś śmierć nastąpiła daleko od miejsca zamieszkania i kremacja ułatwia sprowadzenie doczesnych szczątków osoby zmarłej, a także kiedy uczestnicy pogrzebu przybywają z daleka i trudno im być na dwóch częściach pogrzebu, czyli na Mszy Świętej połączonej z ostatnim pożegnaniem ciała zmarłego i, po pewnym czasie, na obrzędzie złożenia urny w grobie lub kolumbarium.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 7.