Wieczernik

 

Grupa modlitewna wspierająca swoją modlitwą miejscowych duszpasterzy.

Spotkania formacyjne – III czwartek miesiąca.

Patronem "Wieczernika" od dnia 27 grudnia 2018 r. jest św. Jan Apostoł.

 

 

MODLITWA ZA KAPŁANÓW ODMAWIANA PRZEZ CZŁONKÓW WIECZERNIKA:

 

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,

aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich.

Ty, który pociągnąłeś ku Sobie kapłanów Bazyliki Piekarskiej

uczyń każdego z nich Swoim naśladowcą i sługą.

Spraw, aby dzielili z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia,

dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę.

Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawić się za Twoim ludem,

otwórz przed każdym z nich nowe horyzonty,

by dostrzegali świat spragniony światła prawdy i miłości;

by byli solą ziemi i światłością świata.

Umacniaj każdego z nich Twoją mocą i błogosław im.

Wszyscy Święci patronowie naszych kapłanów,

waszej szczególnej opiece polecam ich dzisiaj.

Proszę, abyście wstawiali sie za każdym z nich przed Bogiem

i pomagali im we wszystkich potrzebach,

aby dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla Jego większej chwały.

Maryjo, strzeż każdego z nich przed wszelkim złem. Amen.

 

 

STATUT WSPÓLNOTY


Jezus Chrystus modlący się w Wieczerniku za swoich Apostołów jest dla nas wezwaniem do otoczenia modlitwą duszpasterzy. Posłuszni temu przykładowi i w odpowiedzi na problemy naszych czasów powołujemy do istnienia „Wieczernik modlitwy za kapłanów”.

 

Wieczernik tworzą siedmioosobowe grupy, które powstają w parafiach, aby objąć modlitwą kapłanów w nich pracujących w taki sposób, że każdego dnia w ich intencji modli się inna, wyznaczona osoba. Podjęcie zobowiązania modlitwy za swoich duszpasterzy następuje w formie wypełnienia indywidualnych deklaracji przez 7 osób i zatwierdzenie ich podpisem kapłana odpowiedzialnego za Wieczernik.

1. „Wieczernik” przy Parafii Imienia NMP i św. Bartłomieja jest wspólnotą modlitewną powołaną w celu duchowego wspierania kapłanów posługujących w parafii i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

2. Do wspólnoty należeć mogą wszyscy wierni katolicy.

3. Wspólnota może zaistnieć, gdy zgromadzi, co najmniej 7 członków.

4. Duchową opiekę nad „Wieczernikiem” sprawuje kapłan – Opiekun - wskazany przez Księdza Proboszcza.

5. Odpowiedzialność i obowiązek koordynowania posługi „Wieczernika” należy do świeckiego animatora, który wyznaczany jest przez Księdza Opiekuna po wysłuchaniu głosu członków wspólnoty.


6.Obowiązki członków wspólnoty:

• Przystąpić do wspólnoty można na dowolny okres czasu, jednak nie mniejszy niż jeden rok.
• Osoba ponawiająca swoją deklarację trwania we wspólnocie może ją złożyć na kolejny rok lub wieczyście.
• Deklaracja jest publiczna i będzie składana na ręce Księdza Opiekuna
• Przystępujący sam wybiera dzień tygodnia, w którym będzie się modlił za kapłanów.
• W wybranym dniu Przystępujący będzie odmawiał modlitwę w intencji kapłanów parafii oraz postara się adorować Chrystusa przynajmniej przez 10 minut
• Jako uprzywilejowany rodzaj modlitwy uważać będziemy zawsze udział w Eucharystii i Adorację Najświętszego Sakramentu.
• Każdy członek Wspólnoty troszcząc się o duchowe dobro swoich duszpasterzy sam najpierw dbać będzie o własną duchowość.
• Zaniedbanie przyjętych na siebie obowiązków nie będzie stanowić grzechu. Jednak porzucenie zadeklarowanej modlitwy zobowiązuje w sumieniu do poproszenia Opiekuna lub Animatora wspólnoty o skreślenie z listy członków wspólnoty.
• Wskazane jest, aby Członkowie wspólnoty, w miarę możliwości uczestniczyli w Mszach Św. z okazji I czwartku a także w spotkaniach „Wieczernika”.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 7.