Ochronka Charytatywna

 

Ochronka parafialna działająca przy piekarskiej bazylice oferuje dzieciom z niezamożnych rodzin wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, a dzięki życzliwości ludzi dobrej woli i sponsorów także materialne. Jako instytucja funkcjonująca w ramach Kościoła Katolickiego realizuje szeroki program wychowawczo-dydaktyczny uwzględniający różnego rodzaju dysfunkcje występujące w rodzinach dzieci, które otaczane są opieką. Działalność ochronki stanowi jednocześnie odpowiedź na apel papieża Benedykta XVI, by miłość do Chrystusa obecnego i przyjmowanego w Eucharystii urzeczywistniać i przekazywać innym poprzez dzieła czynnej miłości (caritas chrześcijańska - bezinteresowna miłość bliźniego).

 

Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wolontariuszy i hojnych sponsorów w bogatej ofercie skierowanej do podopiecznych znaleźć można m.in. zajęcia plastyczne, komputerowe, gry i zabawy sportowe, pomoc w odrabianiu lekcji, udział w piątkowej Mszy świętej szkolnej. Obok form rozwoju intelektualnego, działalność ochronki w znacznym stopniu opiera się także na świadczeniu pomocy materialnej w postaci przygotowania ciepłych posiłków, okazjonalnych paczek ze słodyczami czy też rozdzielaniu ubrań na zimę itp. Ponadto podczas wakacji oraz ferii dzięki życzliwym ofiarodawcom dzieci uczęszczające do ochronki mają możliwość skorzystania z wyjazdów w rejony Beskidów.

 

OCHRONKA DZIAŁA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 13.00 DO 17.00

W BUDYNKU MIESZCZĄCYM SIĘ ZA PROBOSTWEM OBOK MUZEUM SANKTUARYJNEGO

 

 

Opiekunem ochronki jest boromeuszka - s. Goretti, która od wielu lat pracuje jako katechetka w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Posiadając specjalne wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki, udziela swoim podopiecznym fachowej pomocy, która owocuje zmianą ich podejścia do otoczenia, otwartością i życzliwością, jakiej niejednokrotnie nie zaznali w gronie najbliższych. Podczas zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych s. Goretti realizuje autorski program oparty na najnowszych zdobyczach pedagogiki i psychologii dziecięcej.

 

OSOBY CHĘTNE DO PODJĘCIA SŁUŻBY DLA POTRZEBUJĄCYCH DZIECI I ICH RODZIN W FORMIE WOLONTARIATU, A TAKŻE TYCH, KTÓRZY PRAGNĄ WESPRZEĆ DZIAŁALNOŚĆ OCHRONKI PRZEZ DARY MATERIALNE (RZECZOWE, BĄDŹ PIENIĘŻNE) PROSIMY O KONTAKT:

 

 

 OCHRONKA PARAFIALNA

przy parafii NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich

ul. ks. Ficka 7

41-940 Piekary śląskie

tel. 32 768 00 37

kom. +48 605 686 191

e-mail: ochronka.piekary@gmail.com

 

 

NR KONTA BANKOWEGO:

ING BANK ŚLĄSKI

O/PIEKARY ŚLĄSKIE

85 1050 1621 1000 0022 2853 4570

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 7.