Witamy na stronie internetowej Bazyliki Piekarskiej.

Wydarzenia

 

Święto Bierzmowanych

 

ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ NA ŚWIĘTO BIERZMOWANYCH


Drodzy Rodzice Bierzmowanych i Świadkowie! Drodzy Bierzmowani!

Po minionych wakacjach, już na progu nowego roku szkolnego, we wspólnocie archidiecezji, parafii i rodzin chcemy wspomnieć niedawne wydarzenie w Waszym życiu, którym było spotkanie z Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania.
Okazją do wspólnotowego wspominania tych „wielkich rzeczy, jakich dokonał Wszechmocny” (por. Łk 1, 49) będzie wspólne dziękczynienie za Ducha Świętego i Jego dary, które chcemy przeżyć podczas Archidiecezjalnego Święta Bierzmowanych, zaplanowanego na sobotę 21 września br. pod hasłem: „Młodzi, mocni Duchem”.
Bardzo serdecznie zapraszam w sobotę, 21 września, młodzież z wszystkich parafii naszej archidiecezji, która w minionym roku szkolnym przyjęła sakrament bierzmowania. Do katedralnego wieczernika w Katowicach zapraszam także świadków bierzmowania i animatorów. Chcemy raz jeszcze wspólnie podziękować Bogu za sakrament prowadzący ku dojrzałości chrześcijańskiej i otworzyć nową kartę Waszego współdziałania z Duchem Świętym i zaangażowania w dzieło ewangelizacji.
Początek spotkania i zawiązanie wspólnoty o godz. 10.30, o 12.00 Eucharystia; następnie w gmachu Wydziału Teologicznego gry i zabawy integracyjne oraz wspólny posiłek.
Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Ponawiając zaproszenie, które wyraziłem w liście, przekazanym Wam w dniu bierzmowania, wraz z biskupami pomocniczymi: Markiem, Adamem i Grzegorzem również udzielającymi tego Sakramentu, oczekujemy Was w katedrze w Katowicach, której patronuje Chrystus Król. Na drogę pielgrzymowania udzielam Wam błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
Szczęść Boże!

 

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki


Katowice, 12.09.2019 r.


Pierwsza sobota miesiąca

5. października 2019 r.

 

17.00 - Różaniec wynagradzający ku czci Niepokalanego Serca N. M. P. i 15-minutowa medytacja o tajemnicach różańcowych;

18.00 - Msza św. z komunią wynagradzającą.

 


Dzień Fatimski

 

13. października - Dzień Fatimski (102. rocznica ostatniego objawienia)

 

10.00 - Eucharystia i różaniec pokutny;

18.00 - Wieczór Maryjny: Eucharystia, rozważanie, różaniec i procesja światła z figurą Matki Bożej Fatimskiej.


Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu


Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej - Kalendarium


LinkiZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.