Sakramenty Święte

Chrzest

 

Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego:
I niedziela miesiąca - podczas Mszy świętej o godz. 16.00

 

Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych w sobotę poprzedzającą niedzielę, w którą udzielamy Chrztu Świętego o godz. 17.00 w kawiarence centrum pielgrzymkowego.

 

Z nauki Kościoła o Chrzcie Świętym.

Otrzymując Chrzest Święty jesteśmy włączeni do Kościoła, stajemy się członkami Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet - w wyjątkowych sytuacjach - przejąć wychowanie religijne. Wiara rozświetla nawet najtrudniejsze chwile życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości.

 

Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być osoby, które przyjęły sakrament chrztu, eucharystii i bierzmowania. Ponadto są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać dziecku przykład wiary. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek - ukończone 16 lat.

 

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu Św.?

 

  • Zgłoszenia dziecka do chrztu powinien dokonać rodzic (nie jest konieczna obecność obojga rodziców), który przedstawia swój dowód tożsamości oraz akt urodzenia dziecka (do wglądu).
  • Należy podać dane rodziców chrzestnych, tj. ich imiona i nazwiska, wiek i adres, ewentualnie datę zawarcia ślubu kościelnego.
  • Jeżeli kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkają w innej parafii niż parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko, należy przy zgłoszeniu dziecka do chrztu przedstawić zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi.
  • Zaświadczenie o dopuszczeniu do godności matki chrzestnej / ojca chrzestego wydaje parafia, na terenie której mieszkają kandydaci. Wymóg ten dotyczy również osób przebywających za granicą.

 

 

Po skompletowaniu wyżej wymienionych dokumentów kancelaria parafialna wypełnia 'Formularz zgłoszenia chrztu dziecka', na podstawie którego po udzieleniu dziecku sakramentu chrztu, dokonany zostanie stosowny zapis w parafialnej księdze chrztów.

 

Jak przygotować się do Chrztu Św.?
Rodzice jak i chrzestni dziecka powinni być starannie przygotowani do świadomego udziału w tym sakramencie, dlatego mają obowiązek wziąć udział w katechezie dla rodziców i rodziców chrzestnych a także przystąpić do sakramentu pokuty.

 

W naszej parafii nauka przedchrzcielna odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu dziecka o godz. 17.00 w kawiarence centrum pielgrzymkowego. Natomiast okazja do spowiedzi w bazylice jest zapewniona codziennie 15 min. przed każdą Mszą świętą.

 

O co należy zadbać?
Przed uroczystością chrzcielną należy zakupić świecę, za pomocą której w czasie chrztu św. rodzice i chrzestni przyjmą światło Chrystusa, odpalając ogień od świecy paschalnej. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę - znak łaski uświęcającej. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu.

 

Po udzieleniu chrztu kapłan podpisuje stosowny dokument, na podstawie którego dziecko zostaje wpisane do parafialnej księgi chrztu. Księga chrztu świętego jest pierwszą i najważniejszą księgą prowadzoną w parafii. Jest dokumentem potwierdzającym naszą przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego i świadectwem przyjętych przez nas sakramentów: chrztu, bierzmowania, małżeństwa lub kapłaństwa, założonych ślubów zakonnych.

 

Rodzice dziecka powinni pamiętać, w którym kościele i kiedy ich dziecko zostało ochrzczone, gdyż zaświadczenie o chrzcie będzie potrzebne przed przystąpieniem dziecka do pierwszej Komunii św., bierzmowaniem czy sakramentem małżeństwa lub kapłaństwa.


Bierzmowanie

 

Czym jest sakrament bierzmowania?

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. W tym sakramencie udziela nam Chrystus swego 'Pocieszyciela', Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. Sobór Watykański II poucza nas, że bierzmowani 'ściślej wiążą się z Kościołem', dlatego też 'jeszcze mocniej związani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej'.

 

Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?
Bierzmowania udziela ks. Biskup lub delegowany przez Biskupa inny kapłan.

 

Kto może być świadkiem Sakramentu Bierzmowania?
Zaleca się, by ktoś z rodziców chrzestnych pełnił obowiązki świadka przy bierzmowaniu. Także rodzice lub inny katolik może to uczynić.

 

W której części Mszy św. ks. Biskup udziela Sakramentu Bierzmowania?
Bierzmowanie odbywa się podczas Mszy Świętej, ma ono miejsce po ewangelii. Najważniejszy moment udzielenia sakramentu to modlitwa ks. Biskupa z wyciągniętymi rękami, za osoby, które będzie bierzmował. Kandydaci pojedynczo podchodzą do ks. Biskupa, który kreśli olejem krzyżma znak krzyża na czole i wymawia przy tym słowa:
(imię),PRZYJMIJ ZNAMIIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

Bierzmowany odpowiada: AMEN.

 

Ks. Biskup dodaje POKÓJ Z TOBĄ.
Po tych obrzędach jest dalej sprawowana Msza Święta.

 

W jakim terminie w naszej parafii udziela się Sakramentu Bierzmowania?
W naszej parafii Sakramentu Bierzmowania udziela się raz w roku, zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia.

 

Jak wygląda przygotowanie do sakramentu bierzmowania?
Przygotowanie kandydatów prowadzone jest na dwóch płaszczyznach: w szkole na lekcjach religii i przy parafii. Zasadnicze rysy przygotowania kandydatów to:

- spotkania w małych grupach z animatorami
- cotygodniowa niedzielna eucharystia i comiesięczna spowiedź
- uczestnictwo w Mszach pierwszopiątkowych dla młodzieży o godz. 19.00
- udział w dodatkowych inicjatywach parafialnych (adoracje, roraty, droga krzyżowa, różaniec itp.)

 

Z ramienia ks. Proboszcza za przygotowanie młodzieży do bierzmowania odpowiada jeden z wikarych.


Małżeństwo

 

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali.
Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa.
To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

 

Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa?
Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa (spisanie protokołu przedślubnego) załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Zasadniczo jest to parafia narzeczonej. Jeśli planowany ślub ma odbyć się w innej parafii, niż parafia zamieszkania narzeczonych, wówczas po spisaniu protokołu przedślubnego oraz po ogłoszeniu zapowiedzi narzeczeni otrzymują tzw. 'licencję do zawarcia małżeństwa'. Dokument ten wraz z zaświadczeniami z USC (gdy planujemy ślub 'konkordatowy') należy dostarczyć do parafii, gdzie odbędzie się uroczystość zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

 

Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?

 

By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej:

- 1 rok przed ślubem, by zarezerwować termin,

- trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, by wyznaczyć datę spisania protokołu przedślubnego.

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa - nauki przedślubne i dzień skupienia

By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych i w dniu skupienia. Nauki odbyć można w dowolnej parafii, bądź ośrodku duszpasterskim. Istnieją kursy weekendowe, w formie rekolekcji itp. - wszelkie informacje na ten temat znaleźć można w internecie.

 

Nauki przedślubne w Bazylice:

luty, czerwiec, październik (terminy podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich): cztery spotkania we wtorki  o godz. 19.00 w Centrum Pielgrzymkowym.

 

Nauki przedmałżeńśkie w parafiach dekanatu Piekary Śląskie:

- Brzeziny. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
po uprzednim ogłoszeniu (marzec/kwiecień).
- Brzozowice-Kamień. Parafia św. ap. Piotra i Pawła
w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu (cztery spotkania - w poniedziałek i wtorek pierwszego i drugiego tygodnia miesiąca) o godz. 19.00.
- Bytom. Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika
nauki odbywają się co kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) w poniedziałek, wtorek, środę o godz.19:00.
- Dąbrówka Wielka. Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
po uprzednim ogłoszeniu (jesień).
- Józefka. Parafia św. Józefa w Piekarach Śląskich
po uprzednim ogłoszeniu (wiosna, jesień).
- Kozłowa Góra. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
od 21.03.2019 godz. 19:00 przez cztery kolejne czwartki. Na jesień, we wrześniu.
- Piekary Śląskie. Parafia Świętej Rodziny. Nauki weekendowe lub 6 spotkań co tydzień. Terminy i zapisy przez stronę www.przednamimalzenstwo.pl
- Radzionków. Parafia św. Wojciecha
pierwsza i druga niedziela marca, czerwca, września, grudnia godz. 19.00.
- Rojca (Radzionków). Parafia Wniebowzięcia NMP
na początku maja i października (po wcześniejszym ogłoszeniu).
- Szarlej. Parafia Trójcy Przenajświętszej
po uprzednim ogłoszeniu (marzec/kwiecień).

 

Dzień skupienia dla narzeczonych:

Parafia św. Rodziny na osiedlu Wieczorka:
Terminy 2019: 14 kwietnia, 14 lipca i 13 października
Plan:
14.00 Konferencja (w domu parafialnym)
15.30 Okazja do spowiedzi

 

Poradnia Życia Rodzinnego:
Piekary Śląskie. Świętej Rodziny: Małgorzata i Piotr Świątkiewicz, tel. 664 978 670

Kamień. Parafia św. ap. Piotra i Pawła: Urszula Smok, tel. 785 918 252
Radzionków. Parafia św. Wojciecha: czwartek 18.00-19.00.

 

Spisanie protokołu przedślubnego:
Przed zawarciem ślubu kościelnego konieczne jest przeprowadzenie rozmowy duszpasterskiej z narzeczonymi, podczas której weryfikowany jest m.in. ich stan cywilny oraz wykluczane są przeszkody formalne uniemożliwiające zawarcie ważnego związku sakramentalnego. Podczas rozmowy kapłana z narzeczonymi spisywany jest tzw. 'protokół przedślubny'. Ze względu na zapowiedzi przedślubne musi być on spisany co najmniej 2 miesiące przed datą ślubu. W celu spisania protokołu narzeczeni ustalają z kancelarią dzień i godzinę, mieszczącą się w harmonogramie jej urzędowania (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9-12 oraz 15-17).

Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez trzy kolejne niedziele.

 

Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu przedślubnego:
- świadectwa chrztu narzeczonych - oprócz informacji na temat chrztu, znajdują się w nim także informacje odnośnie sakramentu bierzmowania i informacja o braku zawarcia innego związku małżeńskiego

Świadectwo chrztu wydaje parafia, w której dana osoba została ochrzczona. Jeśli jest to parafia, w której spisywany jest protokół, świadectwo wystawiane jest 'od ręki', jeśli chrzest odbył się gdzie indziej, narzeczeni zobowiązani są udać się do parafii chrztu, najlepiej kilka tygodni przed spisaniem protokołu, pamiętając że świadectwo chrztu ważne jest 3 miesiące.

- świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponad podstawowej, bądź dyplom potwierdzający uczestnictwo w katechezie

- dowody osobiste.

- zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich (forma, miejsce i czas nie mają znaczenia - narzeczeni wybierają kurs przedmałżeński odpowiadający ich możliwościom czasowym)

- jeżeli para pragnąca zawrzeć ślub kościelny, zawarła wcześniej ślub cywilny, wówczas do spisania protokołu należy przynieść akt zawarcia małżeńśtwa z USC. Podobnie w sytuacji, gdy nastąpiło orzeczenie o rozwodzie zawartego wcześniej związku cywilnego, konieczne będzie przedstawienie stosownego postanowienia sądu.

 

Ofiara za ślub:

Ofiara za ślub, podobnie jak za wszelkie inne posługi duszpasterskie jest całkowicie dobrowolna. Składa się ją podczas jednej z wizyt w kancelarii. Obejmuje ona przygotowanie kościoła (sprzątanie, wystrój, oświetlenie, ogrzewanie) oraz obsługę kościelną (kapłan, organista, kościelny).

 

Kto może być świadkiem na ślubie?
Osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie, mogą być nawet innego wyznania.

 

Ślub konkordatowy:
Jeśli przyszli małżonkowie chcą zawrzeć ślub 'konkordatowy' (pociągający za sobą skutki cywilno-prawne) trzeba dostarczyć do parafii, w której zawierany będzie ślub dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł 'Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa'. Na odwrotnej stronie tego 'Zaświadczenia' znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument jest ważny przez 6 miesięcy od daty jego wydania (do USC należy zgłosić się z dowodem osobistym i aktem urodzenia, pamiętając że czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia to co najmniej tydzień). Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia związku małżeńskiego.

 

Tydzień po ceremonii w kościele należy odebrać Akt Małżeński z USC (w mieście zawarcia ślubu).

 

Małżeństwo, a inne Sakramenty Święte:
Katolicy, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa powinni go przyjąć, aby dopełnić wtajemniczenia chrześcijańskiego. Terminy bierzmowania w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach znaleźć można na jej stronie internetowej. Narzeczeni powinni również przystąpić do sakramentu pokuty, aby w dniu ślubu w pełni uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii i przyjąć godnie komunię świętą. Praktykuje się dwie spowiedzi przed ślubem (jeśli nie ma innych przeszkód np. wspólne zamieszkanie przed ślubem). Pierwsza spowiedź miesiąc przed ślubem, druga jeden dzień przed uroczystością. Zgodnie z postanowieniami II Synodu Archidiecezji Katowickiej nie są wymagane karteczki potwierdzające przystąpienie do spowiedzi.

 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE W DNIU ŚLUBU:

1. W naszej parafii, tak jak w wielu innych nie można korzystać z firm dekorujących kościoły. Kościół to nie jest studio filmowe, jest to Dom Boży. Czym innym są tego typu dekoracje na salach przyjęć, czy w domu rodzinnym. Dekoracją kościoła zajmuje się służba kościelna zgodnie z wymogami przepisów liturgicznych.

2. Należy pamiętać, że podczas Mszy zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek utworów świeckich, które nie odpowiadają duchowi liturgii stanowiącej w pierwszym rzędzie Najświętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa. Stąd też repertuar muzyków, bądź śpiewaków obecnych podczas jakiejkolwiek ceremonii kościelnej podlega bezwzględnej weryfikacji przez organistę bazyliki, a także kapłana sprawującego Mszę świętą.

2. Ze względu na fakt, iż w naszej bazylice zazwyczaj odbywa się kilka ślubów kolejno jeden po drugim bardzo prosimy o dopilnowanie, aby uroczystość mogła rozpocząć się punktualnie. Aby tak się stało należy pamiętać, że:

 

- świadkowie zgłaszają się w zakrystii 15 min. przed Mszą świętą z własnym dowodem tożsamości oraz z obrączkami. Do zakrystii ze świadkami przychodzi również fotograf i kamerzysta ze stosownym zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu nt. zasad fotografowania podczas liturgii (dla naszej diecezji kurs organizuje Kuria Metropolitalna w Katowicach).

 

- nowożeńcy po wyjściu z kościoła od razu udają się na Rajski Plac (tzn. kierują się na lewo od wyjścia) i dopiero tam przyjmują życzenia gości, by kolejna para mogła swobodnie przygotować się do swej uroczystości

 

- INFORMUJEMY wszystkich gości pary młodej o CAŁKOWITYM ZAKAZIE rozsypywania ryżu przed kościołem, gdyż takie zachowanie jest niczym innym, jak niszczeniem pokarmu. Ponadto sprzyja gromadzeniu się gołębi, które zanieczyszczają otoczenie bazyliki. Gorąco prosimy także, aby w obrębie całego terenu kościoła nie używać strzelających armatek z konfetti, które rozsypuje się również na chodnik należący do miasta (uprzedzamy o możliwości nałożenia przez straż miejską mandatu za zaśmiecanie terenów miejskich). Pozwólmy każdej parze przeżyć swój niezwykły dzień w czystym i uporządkowanym otoczeniu. Bóg zapłać za zrozumienie.


Pierwsza Komunia Święta

 

Zasadnicze przygotowanie dzieci do przyjęcia I Komunii świętej odbywa się podczas lekcji religii w klasie III szkoły podstawowej.

 

Ponadto w ramach formacji rodziców prowadzone są comiesięczne spotkania o charakterze katechezy dla dorosłych w salkach katechetycznych. Odbywają się one w ostatni czwartek miesiąca.

 

Kapłanem odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci klas III jest jeden z wikarych.

 

Uroczystośc pierwszokomunijna ma miejsce w drugą niedzielę maja podczas mszy świetej o godzinie 10.30.

 

WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA

Zgodnie z wolą Ojca Świętego Piusa X potwierdzoną w dokumencie 'Quam singulari Christus amore' (1910 r.), a nakazującą wszystkim kapłanom na świecie dopuszczać dzieci do Stołu Pańskiego, gdy tylko będą umiały odróżnić Chleb Eucharystyczny od chleba zwykłego w naszej parafii żywa jest praktyka tzw. wczesnej komunii świętej.

 

Do wczesnej Komunii świętej przystąpić mogą dzieci w wieku lat 6, które podczas specjalnych katechez prowadzonych przy parafii należycie przygotowały się do tego sakramentu i pragną ze szczerą miłością jak najszybciej przyjąć Pana Jezusa do swego serca.

 

Przygotowania dzieci i rodziców odbywają się w salkach katechetycznych i są prowadzone przez boromeuszkę s. Goretti oraz ks. Proboszcza.

 

Uroczystość wczesnej Komunii świętej odbywa się w naszej parafii w pierwszą niedzielę maja.

 

Rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do katechez przygotowujących do wczesnej Komunii świętej prosimy o kontakt z kancelarią parafialną (osobiście lub telefonicznie).


Sakrament Chorych

 

Komunii św. w domu chorego oraz Sakramentu Chorych udziela się w naszej parafii w drugą sobotę miesiąca od godz. 7.00

Chory człowiek daje zdrowym wspaniałą okazję do świadczenia dobra, do poświęcania się i ofiary. Gdy usługujemy chorym rozwijamy w sobie cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość... Bez tych cnót bylibyśmy nieużyteczni dla otoczenia. Chory potrzebuje jednak czegoś więcej - potrzebuje pomocy by znosić cierpienia. By jednak to mu się udało musi najpierw znaleźć sens swoich cierpień, znajdzie je wtedy, gdy swoje cierpienia będzie łączył z cierpieniami Chrystusa.

 

Media są pomocne chorym
W chorobie człowiek wierzący pozbawiony jest możliwości pełnego udziału w życiu liturgicznym Kościoła. Pozostaje mu radio i telewizja, dzięki którym może uczestniczyć w transmisji Mszy Świętych. Radio Piekary transmituje z naszego kościoła Mszę Św. niedzielną o godz. 10:30 i nowennę do Matki Bożej Piekarskiej – każdy wtorek godz. 17:00

 

Gdzie i kiedy zgłosić adres chorego?
Po informacji w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych chorego należy zgłosić w kancelarii (osobiście lub telefonicznie) lub w zakrystii (osobiscie) podając przy tym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do czwartku wieczorem. Kapłan w sobotę udaje się do chorych, niosąc w bursie Najświętszy Sakrament oraz naczynie z olejem chorych.

 

O Sakramencie Chorych
W ciężkiej chorobie, nawet gdy nie wydaje się być ona śmiertelną, chrześcijanin powinien poprosić o sakrament namaszczenia. Sakrament chorych można przyjąć wiele razy. Apostoł Jakub pisze: 'Choruje ktoś wśród was? Nich sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie a jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone' (Jk 5,14-15).
Sobór Watykański II poucza nas: 'Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa przysparzali dobra ludowi Bożemu' .

 

Sakramentu namaszczenia można udzielać całej grupie lub pojedynczym osobom. W ciężkiej chorobie może być udzielony nawet dzieciom, które jeszcze nie były u spowiedzi i Komunii Świętej.
Nieprzytomnym lub psychicznie chorym udziela się namaszczenia tylko wtedy, jeśli można przypuszczać, że jako wierzący sobie tego życzyli.
Zmarły już żadnego sakramentu przyjąć nie może. W razie wątpliwości, czy śmierć nastąpiła, namaszcza się warunkowo.

 

Przygotowanie domu chorego
Stół winien być nakryty białym obrusem, na nim należy umieścić krzyż, zapalone świece.


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 7.