INTENCJE

 

 

    Poniedziałek  29 listopada 2021 r.     

 

630     RORATY: Za + Henryka Brzozowskiego w 7 rocz. śmierci o łaskę przebaczenia grzechów

         i zbawienie jego duszy.

 

800    Za + Piotra Figlus w 7 rocz. śmierci.

 

1000   Za ++ rodziców Cecylię i Wiktora Rys oraz ++ dziadków i pradziadków.

 

1730   Różaniec za zmarłych i rodziny pogrążone w żałobie.

 

1800   1. Za + matkę Irenę wadejszo, ojca Bronisława, Marię i Alojzego Żurek, Franciszkę, Elżbietę i Jana

            Ludyga.

         2. Za + Jana Brzezina w 1 rocz. śmierci.

         3. Msza zbiorowa za zmarłych:

  • Za + Henryka Tomanek i Otylię Tomanek - od rodziny.
  • Za ++ rodziców Marię i Norberta Lipok oraz ++ dziadków z obu stron.
  • Za + Piotra Szudy w miesiąc po śmierci.
  • Za + Gabrielę Smyła w miesiąc po śmierci.
  • Za + męża Karola w 7 rocz. śmierci oraz szwagra Henryka.
  • Za + Henryka Podzimskiego, Cecylię Niemiec oraz ++ z rodziny.

 

 

Wtorek  30  listopada 2021 r.   Święto św. Andrzeja, apostoła

 

630     RORATY: Za + Teofilę Żydek w rocz. ziem. urodzin, jej męża Jana ++ z rodzin Żydek i Nawratek.

 

800  1. Za + męża Mirosława Wiśniewskiego w 4 rocz. śmierci, Bronisławę i Józefa Wiśniewskich oraz

         dusze w czyśćcu cierpiące.

        2. Za + męża Bolesława Knapowskiego oraz jego ++ rodziców.

 

1000   Za ++ Elżbietę i Gertrudę Franiel.

 

1700   Nowenna do MB Piekarskiej.

 

1800   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

         o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Andrzeja Czempiel z ok. 30 urodzin.

 

 

Środa   1 grudnia 2021 r.   Odpust - 59 rocz. nadania tytułu Bazyliki Mniejszej

 

630     Za + męża Michała Franiel oraz + siostrę Małgorzatę.

 

800    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

         o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Józefa z ok. urodzin oraz o potrzebne łaski

         dla Zuzi.

 

1000   Za + syna Krzysztofa Popenda.

 

1730   Różaniec.

 

1800   RORATY:

1. Za + Henryka Fatyga w 1 rocz. śmierci.

             2. Za + Stanisława Toryfter w 1 rocz. śmierci.

 

 

  Czwartek  2 grudnia 2021 r.      I czwartek miesiąca

 

630     O nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 

800      Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

         o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Aleksandry z ok. 45 urodzin. Te Deum

 

1000   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

         o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Barbary z ok. 65 urodzin. Te Deum

                            (po mszy nabożeństwo pierwszoczwartkowe)

 

1700  Godzina święta.

 

1730   Różaniec.

 

1800   RORATY:

1. Za + Gabrielę Knopik w 5 rocz. śmierci.

          2. Za + Małgorzatę Geremek w kol. rocz. śmierci ++ z rodziny Geremek oraz dusze w czyśćcu.

           

 

  Piątek   3 grudnia 2021 r.   Wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezb.

                                                                I piątek miesiąca

 

630    Za + s. Egidię - boromeuszkę w 9 rocz. śmierci.

 

800      Do NSPJ jako wynagrodzenie za grzechy - z intencji Straży Honorowej.

 

1000   Za + tatę Jana Herok w 16 rocz. śmierci, mamę Weronikę, dziadków Katarzynę i Antoniego Świder,

        Annę i Augustyna Herok, pokrew. Herok, Świder i dusze w czyśćcu.

                                                          (po mszy nabożeństwo pierwszopiątkowe)

 

1630   Msza szkolna (roraty): W intencji dzieci odprawiających 9 pierwszych piątków miesiąca.

 

1730   Różaniec.

 

1800   Za + Zdzisławę Gołąbek, Janinę i Kazimierza Łukasiewicz, Annę Dziurzyńską, Stanisława

         Szczepanik.

 

1900   Roraty dla młodzieży i dorosłych.

 

2000 - 2300   Wieczór zadośćuczynienia: godzina maryjna, godz. 2100 - Eucharystia,

                      godzina miłosierdzia. Prowadzi parafia św. Stanisława w Bytomiu.

 

 

  Sobota 4 grudnia 2021 r.  Wsp. św. Barbary, dz. i męcz. - I sobota miesiąca  

 

630    W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej księdze.

 

730   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

 

800     W intencji wszystkich górników i ich rodzin - zamówiona przez Spółkę Węglokoks.

 

1000  Do Miłosierdzia Bożego jako wynagrodzenie za grzechy własne, naszej Ojczyzny i świata przeciw

        Niepokalanemu Sercu Maryi - z intencji Róż Różańcowych.

                                                          (po mszy nabożeństwo pierwszosobotnie)

 

1300   ślub rzymski: Put Magdalena - Jędrysiak Paweł.

 

1500   Msza kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Akacjowej, Bema, Kopernika, Bocznej, Krótkiej,

         Skalistej, Słowackiego, Słowików, Spółdzielczej.

 

1630   Koncert Barbórkowy w wyk. Chóru „Polonia Harmonia” i Orkiestry dętej „Piekary-Julian”.

 

1730   Różaniec.

 

1800   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

         o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla syna Marka z ok. 35 urodzin oraz

         o potrzebne łaski dla żony i córki. 

 

 

    Niedziela  5 grudnia 2021 r.       II Niedziela Adwentu

 

700     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

        błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Heike Hadyk z ok. 39 urodzin.

 

900      Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB Lekarki Chorych i sługi Bożego kard. A. Hlonda z prośbą

        o uzdrowienie dla Karoliny.

 

1030  Za parafian.

 

1200 Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

        błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Moniki i Ireneusza z okazji kolejnej rocznicy ślubu

        oraz o potrzebne łaski i opiekę Aniołów Stróżów dla ich dzieci.

 

1400  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

        błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Barbary z okazji urodzin oraz o potrzebne łaski

         dla Anny i Stanisława.

 

1500  Nieszpory.

 

1600  Msza chrzcielna.

 

1800   Różaniec.

 

1830   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

        błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Jadwigi i Jerzego Janickich z okazji 55 rocz. ślubu.

                                                                                                                                                        Te Deum

2000   Msza recytowana -  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane   

         łaski z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Henryka z ok. 75 urodzin.

 

 

    Poniedziałek  6 grudnia 2021 r. 

    

630     RORATY: Za + ojca Konrada Walosczyk w rocz. ziemskich urodzin.

 

800    1. Za + Eugeniusza Szudeja w 1 rocz. śmierci, syna Rafała, brata Jana Namysło, rodziców z obu stron.

         2. Za + Szczepana Powaga w rocz. ziemskich urodzin ++ rodziców i rodzeństwo.

 

1000   Za ++ rodziców Julię i Bernarda Franiel.

 

1730   Różaniec za zmarłych i rodziny pogrążone w żałobie.

 

1800   1. Za ++ rodziców Teresę i Józefa Kuś, ojca Henryka Kaczmarczyk oraz ++ z rodzin z obu stron.

         2. Msza zbiorowa za zmarłych.

 

 

Wtorek  7 grudnia 2021 r.   Wsp. św. Ambrożego, bpa i dK

 

630     RORATY: Za + syna Dariusza Wieczorek.

 

800          Za + mamę Teresę Golec w 4 rocz. śmierci, ojca Rajmunda, dziadków i wszystkich ++ z rodziny.

 

1000   Za + Ernesta Nawrockiego oraz ++ rodziców z obu stron.

 

1700   Nowenna do MB Piekarskiej.

 

1800   1. Za + Jerzego Schaefer w 1 rocz. śmierci.

          2. Za ++ rodziców Klarę i Alfreda Buchendfeld oraz ciocie Hildegardę i Annę z mężem.

 

 

Środa   8 grudnia 2021 r.   Odpust - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

630     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

        błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Haliny i całej jej rodziny.

 

800    1. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

        błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Doroty Dacy z ok. 75 urodzin oraz o potrzebne

        łaski dla synów Tomasza i Stanisława z rodzinami.                                                              Te Deum

        2. Do Bożej Opatrzności w intencji Ojca świętego Franciszka, biskupów, prezbiterów, Ojczyzny,

            Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych.

 

1000   W intencji triumfu Niepokalanego Serca Matki Najświętszej w sercach wszystkich ludzi w Polsce

         i na świecie.

 

1730   Różaniec.

 

1800   1. W intencji Dzieci Maryi.

          2. Za wstaw. MBP i św. Józefa z prośbą o dar świętości dla małżeństw i rodzin naszej parafii.

                                              (po mszy wieczór małżeński)

 

 

  Czwartek  9 grudnia 2021 r.  

 

630     Za + Jadwigę Brzozowską w 9 rocz. śmierci, jej męża Brunona, rodziców i rodzeństwo.

 

800      Za ++ dziadków Jadwigę i Augustyna Knapik oraz ich ++ dzieci.

 

1000   Za + mamę Marię Mazur z ok. ziem. urodzin, ojca Jerzego, teścia Franciszka, dziadków z obu stron,  

         dusze w czyśćcu cierpiące.

 

1700  Godzina święta.

 

1730   Różaniec.

 

1800   RORATY:

1. Za ++ rodziców Helenę i Jana Poloczek.

          2. Za + Łucję Siegel w rocz. ziemskich urodzin.

                      

 

  Piątek   10 grudnia 2021 r.   

 

630    Za + Ewę Marondel ++ rodziców Brygidę i Leona, syna Pawła, męża Aleksandra.

 

800      Za ++ rodziców Anielę i Rudolfa oraz brata Krzysztofa.

 

1000   Za ++ Cecylię i Jana Fonfara oraz ich rodziców i braci.

 

1630   Msza szkolna (roraty): Za + męża Piotra Czudaj, rodziców Franciszkę i Augustyna Kuna, Marię

         i Alojzego Czudaj ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.

 

1730   Różaniec.

 

1800   RORATY dla młodzieży i dorosłych: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBP i św. Józefa    

        z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., zdrowie i dalszą opiekę dla rodzin Domowego Kościoła oraz

         dla Księdza Moderatora.

  

 

  Sobota 11 grudnia 2021 r.  

 

630    W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej księdze.

 

730   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.   

  

800     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św.

           i zdrowie dla Macieja Kuźlika.

 

1000  Za + Ernesta Nawrockiego w 19 rocz. śmierci.

 

1500   Msza kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Jasnej, Kazimierza Wielkiego, Klonowej, Moniuszki.

 

1630   Msza kolędowa w intencji mieszkańców ulic: Szpaków, Wojska Polskiego, Inwalidów Wojennych.

 

1730   Różaniec.

  

1800   1. Za + Mariannę Baran w 1 rocz. śmierci.

        2. Za + brata Andrzeja, rodziców Klarę i Jerzego Frisz, ich rodziców, rodzeństwo i pokrew. z obu

         stron, dusze w czyśćcu.

 

  

    Niedziela  12 grudnia 2021 r.       III Niedziela Adwentu - Gaudete

 

700     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

        błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Macieja.

 

900      Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

        błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Józefa z ok. 70 urodzin oraz o potrzebne łaski

        dla całej rodziny.                                                                                                                 Te Deum

 

1030  Za parafian.

 

1200 Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

        błog., dary Ducha Św., rozwój duchowy, dalszą opiekę i zdrowie dla Ewy Andraszek.

 

1400  Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

        błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny Szewczyk-Drozd - od rodziny Wróbel.

 

1500  Nieszpory.

 

1600   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

            błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Grzegorza Frej z ok. 65 urodzin oraz o potrzebne

            łaski dla całej rodziny.                                                                                                Te Deum

 

1800   Różaniec.

 

1830   Za + Wiesława Wojtasika - od pracowników Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.

 

2000   Msza recytowana -  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane   

         łaski z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla męża Piotra.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja, siedziba: Piekary Śląskie, ul. Ks. Ficka 7.